SIEDEM POKOLEŃ

Żyjemy w fascynujących czasach.

Podczas gdy nasze systemy polityczne, gospodarcze i społeczne oparte są na wyzysku, destrukcji i krótkowzroczności, a osoby u władzy podejmują decyzje szkodliwe dla nas i naszej planety, zwykli ludzie coraz częściej odnajdują w sobie siłę i odwagę potrzebne do tego, by im przeciwdziałać oraz aktywnie wspierać wizję świata, którego pragną dla siebie i swoich dzieci. Ratują środowisko, stają po stronie dyskryminowanych i wykorzystywanych, umacniają lokalne społeczności i sprzeciwiają się ideom zysku i rozwoju za wszelką cenę.

Projekt Siedem Pokoleń jest moją odpowiedzią na pytanie: Jak mogę najlepiej wykorzystywać mój czas, energię, talenty, doświadczenia, kreatywność, przedsiębiorczość i pieniądze, by wspierać to, czego pragnę dla siebie, dla innych i dla planety, na której żyję?

Zrodził się na styku moich doświadczeń podróżniczych, samorozwojowych i zawodowych. Łączy w sobie te trzy aspekty, wykorzystując przykłady udanych inicjatyw społecznych ze świata, nauki rdzennych Hawajczyków oraz moje własne doświadczenia i historie podróżnicze. Z ich pomocą promuję ideę autentyczności i życia opartego na naszych wartościach, a także szeroko rozumianego zaangażowania społecznego, ekologicznego i politycznego. Wychodzę z założenia, że wszystkie pasje, doświadczenia i umiejętności są niezbędne w budowaniu zrównoważonej rzeczywistości.

Projekt opiera się na koncepcji, z którą pierwszy raz spotkałam się mieszkając na Hawajach: świadomie słuchajmy mądrości płynącej do nas od pokoleń naszych przodków, a następnie odpowiedzialnie i odważnie podejmujmy decyzje i działania, które mają na celu kreację świata, jakiego pragniemy dla naszych dzieci i wnuków.

W 10 minut o Siedmiu Pokoleniach:

W ramach Siedmiu Pokoleń zamierzam:

  • Prowadzić kobiece kręgi warsztatowe.
    (więcej o kręgach przeczytasz tu)
  • Promować sylwetki osób oraz historie oddolnych ruchów społecznych, które działają na rzecz bardziej zrównoważonego, bezpiecznego i sprawiedliwego świata.
  • Występować publicznie, szerząc ideę zaangażowania ekologicznego, społecznego i politycznego.
  • Wspierać oddolne inicjatywy, fundacje i nieformalne grupy aktywistów.

Jeśli czujesz, że powyższe idee są Ci bliskie i chciałabyś lub chciałbyś zaangażować się w którykolwiek z planowanych przeze mnie obszarów działań (np. zapraszając mnie do szkoły, w której pracujesz, informując mnie o działaniach, które podejmujesz czy organizując krąg, który poprowadzę), odezwij się do mnie na magda(at)magdabebenek.pl.