SESJE ONLINE WSPIERAJĄCE REGULACJĘ UKŁADU NERWOWEGO

Układy nerwowe zarządzają wszystkim, co dzieje się w naszych organizmach: naszymi komórkami, naczyniami krwionośnymi, tkankami i organami, gospodarką hormonalną, układem immunologicznym, układem trawienia, snem i apetytem, mózgiem, przepływem informacji, przetwarzaniem bodźców, ruchem, reakcjami walki/ucieczki/zmrożenia… wszystkim!

Z kolei to, co zadziewa się na poziomie naszej fizjologii ma bezpośrednie przełożenie na to, co zadziewa się w naszych emocjach, myślach, relacjach i w kontakcie z szerszym światem. Jeśli więc nasze układy nerwowe i wszystko, czym zarządzają żyją w rozregulowaniu i nieustannym poczuciu zagrożenia, efektem są nie tylko wyzwania na poziomie zdrowia fizycznego, ale i na wszystkich innych poziomach naszego życia.

Na szczęście wiemy już, w jaki sposób wspierać nasze systemy na najbardziej fundamentalnych, biologicznych, poziomach. Sesje somatyczne, które oferuję łączą modalność Transforming Touch® stworzoną przez dr Stephena Terrella, psychoedukację oraz praktyki neurosensoryczne stworzone przez Irene Lyon.

Nawet w świecie modalności somatycznych Transforming Touch® wyróżnia się tym, że bardzo świadomie i umiejętnie stwarza przestrzeń do pracy z naszymi najwcześniejszymi doświadczeniami: z okresu życia płodowego, porodu oraz pierwszych tygodni, miesięcy i lat naszego rozwoju.

JAK DZIAŁA MODALNOŚĆ TRANSFORMING TOUCH®?

Po pierwsze, naszą intencją i uważnością wspieramy konkretne organy, gruczoły, systemy i warstwy ciała klienta, które są kluczowe dla naszej neurobiologii oraz poczucia fizjologicznego bezpieczeństwa. Po drugie, niczego od Ciebie nie wymagamy w trakcie sesji.

Przyjmując Transforming Touch®, nie musisz nic robić, niczego śledzić w ciele, rozkminiać czy analizować. Jak najbardziej wspieramy Cię w podążaniu za Twoimi biologicznymi impulsami, ale niczego nie oczekujemy i nie staramy się sprawić, by zadziało się cokolwiek konkretnego. Po prostu jesteśmy z Twoim układem nerwowym, oferując nasze wsparcie i obecność oraz witając wszystko, co chce i jest gotowe się pojawić. Nic więcej, nic mniej.

To trochę tak jak bycie z noworodkiem, od którego nic nie wymagamy, zamiast tego oferując mu to, czego potrzebuje w danym momencie. To powolna, dogłębna i subtelna zarazem praca, która pozwala na dosłowną przebudowę fizjologicznych fundamentów tego jak funkcjonujemy, co z kolei przekłada się na nasze zdrowie fizyczne, emocjonalne, mentalne, relacyjne i duchowe.

Mimo że Transforming Touch® oparte jest na najnowszych badaniach i wszystkie jego elementy mają swoje naukowe wytłumaczenie, nadal uważam, że jego efekty to – przede wszystkim – prawdziwa magia i wielka tajemnica.

Ostatnich kilka miesięcy sesji online z Magdą zaowocowało subtelnymi, ale zauważalnymi zmianami poprawiającymi komfort mojej codzienności. Jako osoba lecząca stany lękowe i depresję zauważyłam, że emocje, które pojawiają się w trudnych chwilach nie przejmują kontroli nad moim życiem na wiele godzin czy dni, jak to było wcześniej. Zmiany, które się pojawiają są naturalne. Bywa, że dopiero po czasie orientuję się, że w końcu zaczęłam stawiać granice lub że działam bardziej w zgodzie ze swoim aktualnym stanem i możliwościami. Praca ta wciąż jest dla mnie zadziwiająca. Nie wiem, jak to działa, ale działa. Nie trzeba wcale opowiadać i wracać do trudnych wydarzeń, a i tak można czuć wiekszą pojemność i wyrozumiałość dla siebie. Mam do Magdy ogromną wdzięczność i szacunek, że mogę czuć się tak komfortowo podczas sesji i być z cierpliwością wysłuchana, jeśli czuję, że tego potrzebuję.
Kasia, Poznań

SESJE SOMATYCZNE MOGĄ BYĆ POMOCNE JEŚLI DOŚWIADCZASZ M.IN.:

 • chronicznego bólu
 • migren
 • zespołu chronicznego zmęczenia
 • fibromialgii
 • zespołu jelita drażliwego
 • chorób autoimmunologicznych
 • problemów ze snem, braku poczucia wypoczęcia po przespanej nocy
 • częstych wypadków, urazów, procedur medycznych
 • zaburzeń odżywania
 • depresji
 • stanów lękowych
 • braku zdrowego wyrażania emocji, szczególnie złości
 • wysokiej wrażliwości i/lub reaktywności
 • nieustannego poczucia winy, wstydu lub uporczywych obaw przed oceną i odrzuceniem
 • znieczulenia, dysocjacji
 • uzależnień
 • problemów ze stawianiem granic
 • pozostawania w przemocowych relacjach lub sytuacjach
 • zagubienia lub niepewności w rodzicielstwie
 • uwikłania w toksyczne więzy rodzinne
 • wyzwań w nawiązywaniu zdrowych, długoterminowych relacji
 • wypalenia zawodowego
 • braku poczucia celu i/lub satysfakcji
 • problemów z koncentracją, pamięcią, „mgły mózgowej”
 • niskiego poczucia własnej wartości i/lub kompetencji
 • prokrastynacji, stagnacji
Jeszcze do niedawna żyłam w przekonaniu, że rozwiązanie licznych problemów, umiejętność radzenia sobie ze stresem, życie w równowadze czy dogłębne poznanie siebie są dla mnie nieosiągalne. Nie pomogła psychoterapia, przeczytane „mądre” książki czy wysłuchane wykłady „specjalistów”. Dopiero spotkanie z Magdą i praca w modalności Transforming Touch® pokazały mi, jak ważny w tym wszystkim jest układ nerwowy i jego regulacja. Każda sesja to nie tylko protokół TT, ale również solidna dawka neuroedukacji. Magda w bardzo obrazowy sposób opowiada o zawiłościach naszego układu nerwowego. Coś, co wydaje się niezwykle skomplikowane nagle rozjaśnia się, układa w całość, zaczyna mieć sens. Sam protokół TT, choć właściwie niezmienny, za każdym razem niesie inne doświadczenie, a rozpoczęta praca inne zmiany. Czasami fizyczne, w ciele, czasami bardziej na poziomie myśli. Z każdym tygodniem pojawia się coś nowego, zaskakującego, niespodziewanego. Czucie własnych nerek czy kontaktu stóp z podłożem, bardzo wyraźne i intensywne sny, żeby wspomnieć zaledwie kilka. Raz są to doświadczenia przyjemne, innym razem bolesne i trudne. Zawsze rozmawiamy o nich na kolejnej sesji, zastanawiamy się, co mogą oznaczać, z czym się wiązać. Chociaż jestem na początku drogi, to z sesji na sesję widzę, że zachodzi jakaś zmiana, coś się dzieje. Na każde kolejne spotkanie z Magdą czekam z ciekawością.
Gosia, Wrocław

JAK WYGLĄDAJĄ SESJE SOMATYCZNE Z MAGDĄ?

Czas trwania: 45 – 60 minut
Pierwsza sesja: 60 – 75 minut

Każda sesja składa się z:

1. Czasu na krótką rozmowę i psychoedukację.

2. Dokładnego omówienia danego protokołu i prośby o zgodę na jego wykonanie z użyciem intencji.

3. Zabiegu Transforming Touch®.

Podstawą sesji jest podążanie za potrzebami, impulsami i granicami danej osoby. 

Przez pierwsze miesiące zabieg Transforming Touch® trwa około 20-30 minut, z czasem może być wydłużany i wzbogacany o kolejne elementy, tzw. wzmocnienia.

Sesje wykonywane są w pełnym ubiorze, w pozycji leżącej lub siedzącej.

Sesje odbywają się online, w języku polskim lub angielskim.

Częstotliwość: raz w tygodniu,
w blokach półrocznych, powtarzanych wedle potrzeby

Cena sesji: 220 zł
Cena pierwszej sesji: 250 zł

Oferuję trzy miejsca w modelu ruchomej skali, w przedziale 140 zł – 220 zł.
Oznacza to, że cenę sesji dostosowujemy do Twoich możliwości finansowych.

Jestem pierwszą, i póki co jedyną, certyfikowaną terapeutką Transforming Touch® w Polsce. Szkoliłam się w Galway, w Irlandii i regularnie biorę udział w grupowej konsultacji z dr Stephenem Terrellem, dr Ellen Keating i Robin Sullivan. Jestem również w superwizji z doświadczoną terapeutką somatyczną.

Jeśli zainteresował Cię opis sesji i chcesz zobaczyć, czy i jak mogę Cię wesprzeć,
napisz, żeby spytać o dostępność: magda @ magdabebenek.pl.

O MODALNOŚCI SOMATYCZNEJ TRANSFORMING TOUCH®:

Transforming Touch® to skupiająca się na stylach przywiązania, neurofizjologiczna terapia wykorzystująca uzdrawiającą moc dotyku. Skutecznie pomaga w budowie dogłębnej regulacji w układzie nerwowym, wpływając na nasz dobrostan fizyczny, intelektualny, emocjonalny i duchowy. Wszystkie protokoły i tzw. wzmocnienia (wprowadzane w miarę trwania spotkań) zaprojektowane są do pracy zarówno w kontakcie fizycznym, jak i bez niego.

Transforming Touch® jest modalnością opartą na wiedzy o traumie. Wychodzi z założenia, że gdy na wczesnym etapie rozwoju dziecka występują zerwania więzi, przeszkody i/lub wyzwania rozwojowe, ich skutki odczuwamy w dorosłym życiu. Obejmuje obecność, regulację i relację, aby naprawić te urazy i doświadczenia.

Transforming Touch® tworzy Bezpieczną Przystań, w ramach której klient może zacząć doświadczać poczucia bezpieczeństwa między sobą i terapeutą. Chociaż zmiany te mogą wydawać się subtelne, mają daleko idące konsekwencje dla dobrostanu klientów i komfortu ich codziennego życia.

Transforming Touch® pozwala na serię urazów i napraw więzi, co stwarza możliwość przeprojektowania wcześniejszych platform rozwojowych.

Transforming Touch® wspiera rolę obecności i relacji. Badania Johna Bowlby’ego pokazały nam wagę Bezpiecznej Bazy w procesie dojrzewania i uzdrawiania. Doświadczanie jej w procesie terapeutycznym wspiera przejście klientów od niepewnego stylu przywiązania do wypracowanego bezpiecznego stylu przywiązania. Przejście to otwiera drogę do okazywania większej wrażliwości i bezbronności, co zwiększa potencjał uzdrawiania.

Transforming Touch® odzwierciedla zrozumienie traumy rozwojowej i opiera się na badaniach takich jak Studium Negatywnych Doświadczeń Dzieciństwa (z ang. Adverse Childhood Experiences Study). Badanie to pokazuje, jak kluczowa jest interwencja w życiu osoby, która była narażona na traumę rozwojową. Interwencja ta zapobiega życiu pełnemu chorób i wyzwań zdrowotnych.

Historia modalności Transforming Touch® słowami dr Stephena Terrella:

„Postrzegam dotyk jako brakujący język traumy rozwojowej. Po latach stosowania psychoterapii z populacją, która doznała poważnej traumy, bez jasnej historii pasującej do objawów, zacząłem szukać sposobu na komunikację z systemem niewerbalnym. Ciągle słyszałem w głowie pytanie: „Jak spodziewasz się uzdrowienia w systemie, który mówi innym językiem?”

Jako psychoterapeuta czułem, że moje możliwości były ograniczone. Większość badaczy psychologii mocno opierała się na terapii gadanej. Musiałem szukać głębiej i dalej, aby znaleźć coś, co było zarówno skuteczne dla klientów, jak i wykonalne dla mnie – przyjazne dla użytkownika, że tak powiem.

Uczestnicząc w konferencji EMDR usłyszałem mówcę o imieniu Peter Levine. Mówił o Somatic Experiencing® i leczeniu traumy. To było moje pierwsze wprowadzenie do Psychologii Somatycznej. Zapisałem się na szkolenie Somatic Experiencing® i na ostatnim roku nawiązałem kontakt z Kathy Kain, której dotyk ze mną rezonował. Zacząłem pomagać Kathy w jej pracy i ostatecznie wspólnie z nią opracowałem szkolenie „Somatic Resilience and Regulation”, a następnie napisaliśmy książkę „Nurturing Resilience”.

Wygląda na to, że większość z nas doświadczyła niedostępności (emocjonalnej i/lub fizycznej) opiekuna na pierwszych etapach życia, czy to w czasie ciąży, czy w trakcie pierwszych sześciu tygodni po porodzie. Na podstawie swoich szeroko zakrojonych badań z obszaru neuropsychologii, Allan Schore uważa ten okres za najważniejszy czas w rozwoju zdrowego systemu przywiązania.

Połączenie pracy Schore’a z pracą Stephena Porgesa nad teorią poliwagalną, odrobiną Somatic Experiencing® oraz moją własną pracą nad reakcjami przetrwania i regulacją autonomicznego układu nerwowego było siłą napędową rozwoju Transforming Touch®. 

Pamięć somatyczna przechowuje wszystkie traumatyczne doświadczenia w naszym fizycznym ja. Jeśli Allan Schore ma rację co do kluczowej wagi urazów fizycznych i relacyjnych podczas okresu niewerbalnego, jaki może być lepszy sposób komunikowania się z nimi niż przez dotyk? Transforming Touch® to sposób na dotarcie do tych wczesnych i niewerbalnych ran, co pozwala na uzdrowienie straumatyzowanego systemu.

Kiedy kogoś dotykamy, osoba ta w naturalny sposób odwzajemnia nasz dotyk. Subtelna naprawa wczesnych zerwań przywiązania rozpoczyna się, gdy ciało i umysł przeplatają się ze sobą. 

Transforming Touch® pozwala na i utrzymuje przestrzeń dla klienta, który doświadczył traumy rozwojowej, aby rozpocząć reorganizację i ponowne ukształtowanie wczesnych doświadczeń przechowywanych w fizycznym ja, które bezpośrednio wpływają na intelektualne, emocjonalne i duchowe ja.

Praca w modalności Transforming Touch® możliwa jest zarówno z dotykiem fizycznym, jak i zdalnie poprzez intencję.”

CHCESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Jeśli zainteresował Cię opis sesji i chcesz zobaczyć, czy i jak mogę Cię wesprzeć,
napisz, żeby spytać 
o dostępność: magda @ magdabebenek.pl.

ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ PODRÓŻY W KIERUNKU ZDROWIA I REGULACJI UKŁADU NERWOWEGO.