Climbing PoeTree: „Przebudzenie”

Czym najbardziej pragniesz obdarowywać świat? Od kilku dni jestem z powyższym pytaniem, a zainspirował je jeden z fragmentów poezji mówionej autorstwa Climbing PoeTree, którego tłumaczenie dzisiaj publikuję.

Climbing PoeTree jest duetem tworzonym przez Alixę GarcięNaimę Penniman, które od 2003 roku działają na rzecz sprawiedliwości społecznej poprzez swoją muzykę i poezję mówioną. Dodatkowo są inicjatorkami licznych innych projektów, które skupiają się na wsparciu zmiany społecznej, ekologicznej, duchowej i fizycznej m.in. poprzez sztukę, permakulturę czy naturalną medycynę.

Nagrania ich wystąpień każdorazowo wywołują we mnie poruszenie, często doprowadzając do łez zachwytu i wdzięczności. Dzisiaj przedstawiam Wam jeden z moich ulubionych kawałków, „Awakening” („Przebudzenie”). Mimo że słyszałam go pewnie ze sto razy, nigdy wcześniej tak mocno i głęboko mnie nie poruszył jak teraz. Doświadczenie to odczułam w całym ciele, było zniewalające i przerywające wszystkie inne wątki, które się we mnie plotły. Nowe, a jednak tak bardzo wpisujące się w wiele moich rozkmin z ostatnich miesięcy i lat.

„dawaj to, co najbardziej pragniesz dawać

w każdym momencie wybierasz życie
lub czekanie
dlaczego kwiat miałby się wahać przed rozkwitnięciem?

mamy jedynie tę chwilę
kroplo wody, odpuść
i stań się oceanem”

Dzisiaj więc przestaję czekać, odpuszczam i z zaufaniem rozlewam się jak ocean, dając Ci znać: chcę dzielić się z Tobą tym, co możesz chcieć ode mnie wziąć.

Ostatni raz tak pełna, nakarmiona, kompetentna, pełna zaufania i poczucia pewności kierunku, w którym zmierzam byłam późną wiosną 2013 roku. Chwilę przed tym, gdy wymyśliłam projekt napisania i wydania swojej pierwszej książki.

Po bardzo intensywnych dwóch latach spotykania się z tym, co trudne i tym, co piękne, w końcu znowu czuję radość i entuzjazm, by działać, tworzyć, dzielić się. Impuls ten nie płynie z głowy (jak przez wiele miesięcy wcześniej), a z głębi mnie, z moich emocji i sensacji odczuwanych w ciele.

Powstrzymywałam swój rozkwit od dłuższego już czasu, mimo ciała i głowy wyrywających się do działania, ponieważ nie wiem jeszcze, jak to wszystko ma dokładnie wyglądać. Jakie konkretnie produkty stworzyć? Jakie usługi oferować? Jak to nazwać? Jak wycenić?

I wtem, kilka dni temu, usłyszałam – naprawdę usłyszałam – „dawaj to, co najbardziej pragniesz dawać”. Jakby wyglądał ten świat, gdyby każdx 1 z nas obdzielał(a) go swoimi prawdziwymi darami? Jakbyś się czuł(a), żyjąc w wolności obdarowywania innych – ludzi i nie tylko – tym, co z Ciebie płynie? Tym, co Cię wypełnia, ekscytuje, karmi.

Pod koniec zeszłego roku pojawiła się we mnie wizja otwarcia opcji Mentoringu dekolonizacyjnego i urdzenniającego. Towarzyszenia, wspierania, nakierowywania, słuchania, dzielenia się swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami. Czuję, że poniekąd praktykuję jego elementy już od pewnego czasu z niektórymi z moich uczennic języka angielskiego, ale w końcu chcę przestać chować się za formułą tych zajęć i powiedzieć otwarcie: chcę Ci towarzyszyć w Twojej podróży do przywracania się naturze – swojej i szerszego świata – tkając z Tobą relację opartą o ekologię, neuroplastyczność, ruch, piękno i wszystko pomiędzy ?

Jeśli:

– czujesz, że mogłoby to być dla Ciebie wartościowe

– brakuje Ci mojej obecności w mediach społecznościowych

– pomyślałxś kiedykolwiek, że jest coś, czego chcesz się ode mnie nauczyć

z głębi serca i trzewi zapraszam.

Na ten moment otwieram trzy miejsca, które oferuję Wam w gospodarce daru, z sugerowanymi progami wsparcia w zależności od Twojej sytuacji finansowej. Mentoring możemy prowadzić w języku polskim lub angielskim, wedle Twojej preferencji. Opierać się będzie na naszych spotkaniach, a także materiałach do przesłuchania, obejrzenia lub przeczytania, które będą umacniać, rozszerzać i otwierać kolejne wątki.

Czujesz pobudzenie, ekscytację, wewnętrzne „TAK” na myśl o Mentoringu ze mną? Napisz mi maila na magda(at)magdabebenek.pl i zobaczmy, co popłynie ?

A przed lub po tym zapraszam do przesłuchania i przeczytania tekstu „Przebudzenia”. Najpierw znajdziecie film na YT, który polecam obejrzeć – nawet, jeśli Wasza znajomość angielskiego nie jest wystarczająca, by wszystko (lub cokolwiek) zrozumieć. Warto poczuć energię stojącą za ich słowami (plus wykonanie to zostało nagrane na tak bliskiej memu sercu wyspie Hawai’i). Następnie oryginalny tekst w języku angielskim, link do innego wykonania na Spotify i pod nim moje tłumaczenie na język polski (polecam puścić nagranie w tle).

Ciekawa jestem, czy któryś z jego fragmentów przemówi i do Ciebie.

W zaufaniu i oczekiwaniu,
Z życzeniami piękna, zdrowia i spokoju dla Ciebie i tych, którzy są Ci bliscy,
Magda

AWAKENING

darkness is only
the absence of light
like loneliness is the reason
we fight

and fear is the reason we might never know
what it would be like
if we all realized
the meaning of our lives
and lived as if life depended
on the gifts we try to hide

whoever told you you can’t fly
was afraid of heights
you reach if you try

you’d better free your mind
before they illegalize thought

there’s a war going on
the first casualty was truth
and it’s inside you
the universe is counting on our belief
that faith is more powerful than fear
and in that shifting moment
we’ll all remember why we’re here
in a world where you’re assassinated for having a dream
and the rich spend 9 billion a year to control our ideas
and visions are televised so things aren’t what they seem

we gotta believe
in a world where
there’s room enough for everyone
to breathe

’cause reality is made of
7 billion thoughts
who made up their minds
of what’s real and what’s not

so I stopped believing
in false idols of war
greed and hate
it’s not worth my faith

my mind’s dedicated
to justice
my soul is devoted
to love

and love is God
and God is truth
and truth is you
and you are me
and I am everything
and everything is nothing
and nothing is the birthplace of creation
and transformation is possible
and you are proof

and the most powerful tool
in the hands of the oppressor
is what’s inside our heads

and the most dangerous weapon
to combat the deception
lives inside our chest

hold a mirror to your heart
what does it reflect?
what will be the message
of the legacy we have left?

we were born right now
for a reason
we can be whatever
we give ourselves the power to be

and right now we need
dreamer weavers
bridge builders
truth sayers
light bearers
food growers
wound healers
trail blazers
life lovers
peace makers

give what you most deeply desire
to give
every moment you are choosing to live
or you are waiting
why would a flower hesitate to open?

now is the only moment
rain drop let go
become the ocean

possibility is as wide
as the space
we create
to hold it

we were born right now
for a reason
the reason is up to you

just think if so much
is controlled by so few

imagine
how much so many of us
could all do
when you consider this system
runs off of our fuel

if we stop running along
we’ll see just who’s
ruling who

the game don’t exist
if we don’t play by its rules

so don’t be scared
of the spot
in the spell of great darkness
or afraid of the light
in the moment of dawning
or the heights you will reach
when you will answer your calling
and release all your rain
call it flying or falling

let go of your wanting
and give in to your longing
to live free of possession
and full of belonging
to the intricate, infinite
world we’re a part of
the web that you wove
in the dream you’ve forgotten

it was the Creator awakening into our conscious
condensation of vapour
into a droplet of water

PRZEBUDZENIE

ciemność jest jedynie
brakiem światła
tak jak samotność jest powodem
dla którego walczymy

a strach jest powodem, dla którego być może nigdy nie dowiemy się
jakby mogło być, gdybyśmy wszyscy uświadomili sobie
znaczenie naszego życia
i żyli tak, jakby przeżycie zależne było od talentów
które staramy się ukryć

ktokolwiek powiedział ci, że nie umiesz latać
sam miał lęk wysokości
dosięgniesz, jeśli spróbujesz

uwolnij swój umysł
zanim zdelegalizują myśli

toczy się wojna
pierwszą ofiarą była prawda
a ta jest w tobie

wszechświat liczy na nasze przekonanie
że wiara jest potężniejsza niż strach
i że w momencie przemiany
wszyscy przypomnimy sobie, dlaczego tu jesteśmy

w świecie, w którym można zostać zamordowanym za posiadanie marzeń2
w którym bogaci wydają 9 miliardów rocznie, by kontrolować nasze pomysły
a wizje są puszczane na antenie, więc nie są tym, czym się wydają

musimy wierzyć
w świat
w którym jest wystarczająco przestrzeni, by każdy
mógł oddychać

ponieważ rzeczywistość stworzona jest
z siedmiu miliardów myśli
które podjęły decyzję
na temat tego, co jest prawdziwe, a co nie

dlatego przestałam wierzyć
w fałszywych bożków wojny
chciwości i nienawiści
nie są godni mojej wiary

mój umysł oddany jest
sprawiedliwości
moja dusza wierna jest
miłości

a miłość jest Bogiem
a Bóg jest prawdą
a prawda jest tobą
a ty jesteś mną
a ja jestem wszystkim
wszystko jest niczym
a nicość jest miejscem narodzin kreacji
transformacja jest możliwa
ty jesteś tego dowodem

najpotężniejszym narzędziem
w rękach ciemiężców
jest to, co w naszych głowach

a najbardziej niebezpieczna broń
by zwalczać mistyfikacje
żyje w naszej klatce piersiowej

przytrzymaj lustro przed swoim sercem
co ono odbija?
jakie będzie przesłanie
spuścizny, którą po sobie zostawimy?

urodziliśmy się właśnie teraz
nieprzypadkowo
możemy być czymkolwiek
co zasilimy naszą mocą

a obecnie potrzebujemy
tkających wizje i marzenia
łączących ponad podziałami
mówiących prawdę
niosących światło
uprawiających jedzenie
uzdrawiających rany
wyznaczających nowe szlaki
kochających życie
budujących pokój

dawaj to, co najbardziej pragniesz
dawać
w każdym momencie wybierasz życie
lub czekanie

dlaczego kwiat miałby się wahać przed rozkwitnięciem?
mamy jedynie tę chwilę
kroplo wody, odpuść
i stań się oceanem

możliwości są tak rozległe
jak przestrzeń
którą tworzymy
by je pomieścić

urodziliśmy się właśnie teraz
nieprzypadkowo
to ty decydujesz, w jakim celu

pomyśl tylko, skoro tak wiele
jest pod kontrolą tak niewielu

wyobraź sobie
jak wiele tak wielu z nas
mogłoby razem zrobić
kiedy weźmiesz pod uwagę fakt, że my jesteśmy paliwem
które napędza ten system

jeśli przestaniemy biec w jego rytmie
zobaczymy, kto tak naprawdę
rządzi kim
ta gra przestanie istnieć
jeśli nie będziemy przestrzegać jej zasad

nie bój się więc
stania w łunie światła
przeszywającej wielką ciemność
nie lękaj się jasności
w momencie nadchodzącego świtu
ani wysokości, do których dojdziesz
gdy odpowiesz na swoje powołanie
i spłyniesz całym swoim deszczem
nazywając to lataniem lub spadaniem

odpuść swoje zachcianki
i pójdź za tęsknotą
by żyć wolnym od posiadania
i pełnym przynależności
do tego złożonego, nieskończonego
świata

jesteśmy częścią
sieci, którą utkałxś
w śnie, który zapomniałxś

to Stwórca przebudzający się w naszej świadomości
kondensacja pary
w kropelkę wody

 

 

  1. Jeśli jeszcze nie spotkałxś się z tą formą zapisu, używam „x”, by język pisany był bardziej inkluzywny. Pojawia się w słowach, w których jedna litera odróżnia formę męską od żeńskiej, jak w słowie „spotkałxś”, które może przybrać formę „spotkałaś” lub „spotkałeś”.
  2. Nawiązanie do słynnej przemowy Martina Luther Kinga pt. „I have a dream”

Wskakuj na newsletter, żeby nie przegapić kolejnych artykułów:

* Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowych tekstach, projektach, produktach i usługach. Zgodę możesz wycofać w każdej chwili, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Share on FacebookTweet about this on TwitterGoogle+

INSTAGRAM

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.