POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Z uwagi na nowe przepisy w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( Rozporządzenie 2016/679- „RODO” ) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przekazuję niezbędne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem ze strony internetowej MagdaBebenek.pl.

Administratorem strony jest Magda Bębenek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

Siedem Pokoleń Magda Bębenek
ul. Wiatraczna 5/24
08-110 Siedlce
NIP: 522 293 46 45

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem magda@magdabebenek.pl.

Najważniejsze informacje

 1. Zapisując się do newslettera, dodając komentarz, składając zamówienie, odstępując od umowy, składając reklamację lub kontaktując się ze mną drogą mailową, przekazujesz mi swoje dane osobowe. Równocześnie zapewniam Cię, że Twoje dane pozostają poufne i bezpieczne. Nie udostępniam ich żadnym podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, takim jak platforma do wysyłki newslettera.
 3. Korzystam z narzędzi Google Analytics, które zbierają i analizują informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak wyświetlane podstrony czy czas spędzony na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieram też dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
 4. Strona wykorzystuje system komentarzy Disqus, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies tego narzędzia.
 5. Na stronie istnieje możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn.
 6. Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.
 7. Wykorzystuję pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Szczegółowy opis polityki prywatności i plików cookies strony internetowej MagdaBebenek.pl.

1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Magda Bębenek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Siedem Pokoleń Magda Bębenek z siedzibą w 08-110 Siedlce, ul. Wiatraczna 5/24, numer NIP: 522 293 46 45.
Strona – Strona internetowa dostępna pod adresem https://magdabebenek.pl/.
Użytkownik – Każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

2. DANE OSOBOWE I ICH WYKORZYSTANIE 

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter, formularz zamówienia produktu i formularz kontaktowy.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Chcąc zapisać się do newslettera, trzeba przekazać Administartorowi swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest jego zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane są przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że Użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy.
4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie produktu, zawieranej poprzez złożenie zamówienia. Należy podać dane takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.
5. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu odpowiedzi na wysłane zapytanie. Należy podać dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania. Przetwarzane są przez czas niezbędny do zakończenia korespondencji zainicjowanej przez Użytkownika. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych i prowadzenia archiwum wiadomości na potrzeby wewnętrzne. Takie same zasady obowiązują w przypadku kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
7. Chcąc dodać komentarz na Stronie, Użytkownik musi wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię, przetwarzane przez system komentarzy Disqus. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. Dane są przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na Stronie, chyba że Użytkownik wcześniej poprosi o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy.
8. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
10. RODO przyznaje Użytkownikowi następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłaś.
  Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

11. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawne. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
12. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym. Wszystkie podmioty gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 • Kylos Sp. z o. o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Wilno, Litwa – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, w ramach którego przetwarzane są dane subskrybentów newslettera,
 • Nadaro Usługi dla biznesu Aneta Rokicka, Polanka Hallera 125, 32-052 Radziszów, NIP 944-183-60-05 – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów widoczne na fakturach,
 • PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, – w celu umożliwienia dokonania płatności w sklepie,
 • Poczta Polska spółka akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – w celu wysyłania zamówień do klientów.

3. PLIKI COOKIES  

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

4. INNE TECHNOLOGIE 

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,
 • wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google, LinkedIN, YouTube.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

5. LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.